ΚΑΜΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ. ΑΝΥΠΑΡΚΤΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΌΛΗΨΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ & ΤΗΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΊΑ.

Κάνουμε τον σταυρό μας και κλαίμε κάθε χρόνο.


ΒΑΡΝΑΒΑΣ: ΥΛΟΤΟΜΗΣΗ ΚΑΜΕΝΩΝ ΠΕΥΚΩΝ ΛΟΓΩ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

Κατόπιν της υπ αριθμ. 3440/2017 του Δασαρχείου στο υπ. Αριθμ . 19723/2017 αίτημα της Κοινότητας Βαρνάβα , καλούνται όσοι επιθυμούν να πάρουν ξύλα , να υποβάλουν αίτηση στην Κοινότητα μέχρι την Τρίτη 7/11/2017.
Τα ξύλα θα δοθούν πρωινές ώρες καθ υπόδειξη του Δασαρχείου το οποίο θα παραβρίσκεται στην υλοτομία και την μεταφορά τους .

Δασαρχείο Πεντέλης ΔΕΝ έχει δικαιοοδοσία στον Μαραθώνα ( εκτός Ν.Μακρης ) !

ΘΕΜΑ : ΧΟΝΤΡΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ στους χάρτες δικαιοδοσίας δασαρχείων σε ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ !  
Παράνομες πράξεις δασαρχών σε όλη την Ελλάδα ! Μέχρι και 1030 μέτρα απόκλιση ! Στο Δήμο Μαραθώνα ,το Δασαρχείο Πεντέλης έχει " μπεί " παράνομα στη δικαιοδοσία του δασαρχείου Καπανδριτίου σε έκταση μήκους 5,5 χιλιομέτρων επί 500 μέτρα περίπου ,όπου υπάρχουν και οικισμοί ....Διαβάστε περισσότερα στην Πηγή»

ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΗ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ !!!


Ο αριθμός και το είδος των δραστηριοτήτων που θα επιτρέπεται να λάβουν χώρα σε δάσος, δασική έκταση, δημόσιες χορτολιβαδικές και βραχώδεις περιοχές διευρύνεται σε σχέση με την ισχύουσα νομοθεσία.

Κήρυξη ως αναδασωτέων των δασών και δασικών εκτάσεων, συνολικού εμβαδού -6.450,012- στρ. των κτηματικών περιφερειών κοινοτήτων Βαρνάβα και Καπανδριτίου Νομού Αττικής που κάηκαν από την πυρκαγιά της 17ης – 24ης Ιουλίου 2010.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Ταχ Δ/νση: Αγ. Ιωάννου 65 & Ελευθερίας 2
Τ.Κ. 15342
Πληροφορίες: Α. Νικολοπούλου
Τηλέφωνο: 210-6395280
FΑΧ: 210 - 6011092
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Αριθμ. Εισερχ. Ημερ. –2010
ΑΠΟΦΑΣ Η
Αριθμ. :4451
ΘΕΜΑ: Κήρυξη ως αναδασωτέων των δασών και δασικών εκτάσεων, συνολικού εμβαδού
-6.450,012- στρ. των κτηματικών περιφερειών κοινοτήτων Βαρνάβα και Καπανδριτίου
Νομού Αττικής που κάηκαν από την πυρκαγιά της 17ης – 24ης Ιουλίου 2010.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1.- Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 117 Παρ. 3 του Συντάγματος της Ελλάδος.
β) Του Ν. 3200/1955 «περί διοικητικής αποκεντρώσεως» όπως αυτές
τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα.
γ) Του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας
κλπ»
δ) Του Ν. 998/1979 «Περί προστασίας των Δασών και των Δασικών εν
γένει εκτάσεων της Χώρας και ειδικότερα:
δα) Του άρθρου 41 παρ. 1
δβ) Του άρθρου 38 παρ. 1
ε) Την αριθμ. 160417/1180/9.7.1980 εγκύκλιο δ/γή του Υπουργείου
Γεωργίας
ζ) Του Ν. 3208/2003 «Περί προστασίας δασικών οικοσυστημάτων κτλ»
όπως αυτός τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 9 του
Ν.3818/10(ΦΕΚ17/Τ.Α/16.2.10) «περί προστασίας δασών και δασικών
εκτάσεων Ν.Αττικής κλπ).
η)Την 565/2002 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ η οποία έγινε αποδεκτή με την
αριθμ.3840/929/πε/20.5.04 απόφασή μας.
θ) Το έκτο άρθρο του Ν.3621/2007( ΦΕΚ 279/Τ.Δ΄/20.12.2007)
ι)Τις αριθμ. 1433/1998 &1928/2000 αποφάσεις του ΣτΕ.
2.- Την αριθ.3473/11.10.10 πρόταση του αρμοδίου Δασαρχείου Καπανδριτίου σχετικά
με την κήρυξη ως αναδασωτέας της αναφερόμενης στο θέμα έκτασης.
ΑΔΑ: 4ΙΦΙΕ5-1
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τα μυστήρια... των κρουνών στον Βαρνάβα Δήμου Μαραθώνα!

Η Πυροσβεστική τους έλεγξε?

Ο Δήμος έκανε την απαραίτητη συντήρηση και βελτίωση του δικτύου?

Ζήσαμε εδώ στον Βαρνάβα τις πυρκαγιές του 2009 και του 2010, όπου βλέπαμε τα πυροσβεστικά οχήματα να τρέχουν ψάχνοντας να βρουν κρουνούς κοντά στα μέτωπα της φωτιές και δεν έβρισκαν (είτε ήταν χαλασμένοι ή κρυμμένοι μέσα στα χόρτα και στα χώματα). Οι πυροσβεστικοί κρουνοί δεν ελέγχθηκαν όπως θαπρεπε κάθε χρόνο, από την Π.Υ. ( έτσι τουλάχιστον προκύπτει βλέποντας μερικούς θαμμένους κρουνούς της γειτονιάς μας) και η τοπική κοινότητα Βαρνάβα που είναι αρμόδια για τη συντήρηση και βελτίωση του δικτύου εκ μέρους του Δήμου Μαραθώνα δεν έχει τίποτα γι αυτό.
Αυτό που συμπεραίνεται, με αφορμή και τις μεγάλες πυρκαγιές του 2009 & 10 σε γενικές γραμμές είναι ότι: Ο Βαρνάβας διαθέτει εκτεταμένο δίκτυο ύδρευσης, κι αυτό είναι πλεονέκτημα. Επίσης, αρκετά υδροστόμια για τη λήψη νερού από τα πυροσβεστικά οχήματα, με μια διαφορά όμως: Η πόλη δεν διαθέτει ούτε ένα πυροσβεστικό κρουνό πάνω από το έδαφος, ορατό σε όλους και άμεσα προσβάσιμο. Όλοι είναι υπόγειοι, καλυμμένοι από μεταλλικό καπάκι, που πολλές φορές είναι δυσδιάκριτο και κατειλημμένο από άλλα εμπόδια. Κι όταν ανοίγονται, τότε αποκαλύπτονται μια σειρά προβλημάτων όπως ότι είναι σπασμένοι, ή στραβωμένοι ή μπορεί να μην φτάνει το νερό στο στόμιο ύδρευσης.

Μαραθώνας | Πολύτιμη βοήθεια στην μάχη των πυρκαγιών από 50 εθελοντές, αλλά...

ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗ και ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ=0

Τη βοήθεια και τη συνδρομή του Ε.Σ.Ε.Π.Α. του Εθελοντικού Σώματος Ελλήνων Πυροσβεστών Αναδασωτών, της μεγαλύτερης εθελοντικής οργάνωσης Πολιτικής Προστασίας στη χώρα, θα έχει ο Δήμος Μαραθώνος μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου, στις συνεχείς προσπάθειες που καταβάλλονται για τη διαφύλαξη του πλούσιου πευκοδάσους του Δήμου.
Ήδη 50μελής ομάδα του Ε.Σ.Ε.Π.Α. ειδικά εκπαιδευμένη ,αποτελούμενη από 20 εθελοντές από την Αυστρία, τη Γερμανία και την Ελβετία καθώς και 30 Έλληνες εθελοντές, με 10 οχήματα ειδικά εξοπλισμένα για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών συμμετέχει κι αυτή, μαζί με την Πυροσβεστική Υπηρεσία και το Σώμα Εθελοντών Δασοπυροσβεστών του Δήμου, στο δύσκολο έργο της δασοπροστασίας και της δασοπυρόσβεσης της περιοχής.

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ - Η "μεγάλη" ευκαιρία για την διάσωση των ορεινών ογκων του Δήμου σε Βαρνάβα και Γραμματικο!σύνταξη προτάσεων και τεχνικών δελτίων, ώστε να χρηματοδοτηθούν.

Προς τον Δήμαρχο Μαραθώνα
κ. Ιορδάνη Λουίζο

Βαρνάβας Αττικής

Δράσεις 171,5 εκατ. για τη θωράκιση των δασών

Τα έργα έχουν τελικούς δικαιούχους δασαρχεία και οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Στην ενεργοποίηση του προγράμματος «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος 2007 - 2013» προχώρησε το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, προκηρύσσοντας δράσεις ύψους 171.586.962 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Θάνος Μωραΐτης, κάλεσε τους τελικούς δικαιούχους σε προετοιμασία και έγκαιρη υποβολή των προτάσεων τους, ώστε να υπάρξει ομαλή ροή χρηματοδότησης, για έργα δασοπροστασίας, που θα μπορέσουν να θωρακίσουν ευαίσθητες δασικές περιοχές της χώρας. Περισσότερα ΕΔΩ